LÁTOGATÓK:

Általános tájékoztató

Önkéntes területvédelmi tartalékos (ÖTT)

„Légy szűkebb lakhelyed biztonságának záloga!”

A Magyar Honvédség 2017-ben átalakította és megújította önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

Az ország valamennyi járásában létrejött, területi elven szervezett önkéntes tartalékos századok célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A Honvédség a rendszer kiépítése és fejlesztése során nagyban számít az állampolgárok hazaszeretetére, a lokálpatriotizmusra, azokra, akik szükség esetén készek tenni otthonuk és környezetük biztonságáért.

A rendszer alapszabálya, hogy az igénybevétel a lakóhely szerinti járásban történik. Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, a kiképzésen való részvételt, akkor ez a szolgálati forma Önnek szól.

Rendeltetése

 • Hozzájárul az ország védelmi rendszerének működtetéséhez:
 • Bevethetők
 • Összekötő szerepet tölt be a professzionális haderő és a polgárok közösségei között.

Jellemzői

 • Önként vállalható szolgálati forma.
 • A Magyar Honvédség tényleges állománya.
 • Területi elven szervezett ÖTT századok, azaz szükség esetén helyben, saját járásukban erősítik az ország védelmét.
 • Ennek megfelelően lakóhelyüktől rövid időre kell elszakadniuk.
 • Minimum évi 20 nap szolgálat. (Nem egybefüggő!)
 • Elméleti és gyakorlati tudással rendelkező, felkészített erő.

Kiaknázható lehetőségek, előnyök

Juttatások

 • Szerződéskötési díj: 33 450 Ft (bruttó). Egyszeri alkalommal. Kifizetés négy hónapon belül.
 • Rendelkezésre állási díj: 167 400 Ft (bruttó). Rendszeres, teljesített szolgálati évenként, utólag.
 • Illetmény a – nem egybefüggő – 20 nap kiképzési időre 211 850 Ft (bruttó).

ÉVES SZINTEN BRUTTÓ 412700 Ft

 • Pályázat útján ösztöndíjat kaphat az a tartalékos, aki
  • magyar felsőoktatási intézményben vagy
  • iskolai rendszerű, nappali szakképzés keretében tanul.
  • Az ösztöndíj mértéke a mindenkori honvédelmi illetményalaptól függően félévente 40.140-80280 Ft/félév.
 • A katonai szolgálat időtartama alatt katonai ruházat, élelmezés és utazási költségtérítés illeti meg.
 • Amennyiben a tartalékos hivatásos állományba szeretne kerülni, az MH Altiszti Akadémián (Acélkocka) a felvételi során többletpontokat kap.

A kiképzés, felkészítés jellemzői

 • Alapfelkészítés évi 20 nap moduláris rendszerben, ahol egy-egy modul 1-5 nap között változhat lehetőségtől függően.
 • A felkészítés és az alkalmazás helyben történik. Lehetőleg a járásban, esetleg a megyén belül.
 • Szükség esetén szolgálathalasztás kérhető. Behívások során figyelembe veszik a tartalékosok igényeit.
 • Elméleti, gyakorlati felkészítés az alábbi területeken:
  • Alaki kiképzés.
  • Műszaki kiképzés, képes legyen a tartalékos egyéni fegyvereit hozzáértően kezelni, karbantartani.
  • Katonai tereptan.
  • Egészségügyi kiképzés.
  • Általános harcászat.
  • Területvédelmi ismeretek.
  • Általános lőkiképzés.
  • Híradó kiképzés.
  • Honvédelmi, jogi ismeretek.
  • Szabályzat ismeretek.
  • Tömeges migráció okozta válsághelyzet kezelése, határvédelmi felkészítés.

A jelentkezés feltételei

 • Magyar állampolgárság.
 • Magyarországi bejelentett lakóhely.
 • Nagykorúság (18-év) a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.
 • Legalább általános iskolai végzettség.
 • Orvosi, pszichikai alkalmasság.

Jelentkezési/regisztrációs lap elérhetősége

A jelentkezési lap leadható

 • Megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán.
 • Elküldhető e-mailben: mh.101.tvz@mil.hu.
 • A 101. Területvédelmi Zászlóalj toborzási feladattal megbízott munkatársánál:
 • Kiss Károly százados: kiss.karoly.1967@gmail.com, 70/410-4800
Forrás: Irány a sereg    

Copyright: Kiss & Kiss (2017)