Főoldal Hírek, érdekességek Oktatás Humor Természetjárás Üzenet Tartalékos

LÁTOGATÓK:

 • A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
 • Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége romlásnak indult.
 • A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és elfoglalták a várat.
 • IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról személyesen gondoskodott.
 • IV. Béla várromokat épített.
 • A hős várkatonák általában nem érték meg a haláluk napját, mert már korábban elestek a csatában.
 • Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és azon felmászott.
 • A századfordulón Ady termékenyítette meg a tudósokat.
 • Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
 • Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a feleségét.
 • A néma Katrin hallgatag lett…
 • Arany János 1817-tól 1822-ig született.
 • A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst feldolgozzák.
 • Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a Rodostóba.
 • Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburg-házra..
 • Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a középkorban.
 • Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan ölte meg…
 • Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.
 • Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében, csakhogy ő is hősi halott legyen.
 • Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a vers, bal kezében pedig a kard volt.
 • Kölcsey 1815. januárjától 1816. tavaszáig nem írt verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
 • Zrínyinek csak fél szeme volt, ám ez nagyon zavarta a csatákban.
 • A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
 • A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de akkor már nem volt mit tenni.
 • A víz oxigénből és folyadékból áll.
 • A mocsári vész 1526-ban volt.
 • A Szent Jobb István király bal keze.
 • Janus Pannonius 15 éves korában elterjedt Európában.
 • Szemünk közepén van egy nyílás, amely mindenkinek fekete, mivel a fejünk belül sötét.
 • A föníciaiak kereskedtek és iparkodtak.
 • A gesztenyesütögető néni kiáll a sarokra, és odacsalogatja az embereket a szagával.
 • Arábiában a vizet cisztercitákban gyűjtik.
 • Sok régi kőzetben megtalálhatóak az őskori halak lábnyomai.
 • Döbrögi a harmadik levonásban két púppal gyarapodik.
 • A középkorban a várakat katakombákkal lőtték.
 • Kanada területe egyenlő Európa lakosságával.
 • A kenguru kicsinye fészeklakó.
 • A ménes egy nagy lócsomó.
 • Toldi a csónak felé indult, mikor a cseh vitéz elővette a kardját és majdnem lelőtte Toldi Miklóst, ő azonban észrevette a fondorlatos tervet.
 • Boldog Margit az erény útját követte. Ártatlan életét és elsőszülött gyermekét az Úrnak ajánlotta.
 • Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.
 • Kolumbusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.
 • Az őserdő olyan terület, ahova emberi kéz még nem tette be a lábát.
 • Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.
 • Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.
 • És akkor a költő megírta a Szundi két apródja című verset.
 • Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
 • Egyiptom őslakói a múmiák.
 • A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.
 • A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.
 • A Bibliát Guttenberg találta fel.
 • Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
 • A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.
 • A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.
 • A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
 • Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
 • Villon fő műve az Ótestamentum.
 • A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda…
 • II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
 • A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
 • Barbarossa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.
 • Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
 • Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
 • A kőolajat kövekből sajtolták.
 • Eötvös József többek között Budán született.
 • Csapadékfajta: lisztharmat.
 • A cápa jellemzése: Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni

… és még néhány aranyköpés.

Copyright: Kiss & Kiss (2017)