Főoldal Hírek a nevelés és az oktatás világából. Oktatás Humor Természetjárás Galéria Üzenet

LÁTOGATÓK:

 

December

Jövőre minden óvodának és iskolának fel kell készülnie a terrortámadásra

Fábián András: Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) – SZIGORÚAN TITKOS

Jövőre minden óvodának és iskolának fel kell készülnie a terrortámadásra

Terrorellenes intézkedési tervet kér a kormány az óvodáktól és az iskoláktól. Az intézményeknek júniusig kell összeírniuk, hogy vészhelyzet esetén milyen intézkedéseket hoznának. A potenciális terrorveszély miatt van rá szükség.

Fél évet kaptak a magyarországi óvodák és iskolák, hogy HIT-et, vagyis Honvédelmi Intézkedési Tervet készítsenek maguknak. Erről december végén értesítette az igazgatókat az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi).

Az iskoláknak küldött levél szerint a potenciális terrorfenyegetettség miatt minden intézménynek fel kell készülnie egy „esetlegesen bevezetendő különleges jogrendre”. A levél alapján a HIT egy elég részletes dokumentum lesz, ami arra jó, hogy az iskolák akkor is el tudják látni a feladatukat, ha...

 • … megelőző védelmi helyzet,
 • … terrorveszélyhelyzet,
 • … rendkívüli állapot,
 • … szükségállapot, vagy
 • … váratlan támadás

miatt különleges jogrendet vezetnének be az országban. 2018 júniusáig minden iskolának a saját HIT-ében kell összeírnia, hogy ilyen helyzetben milyen rendkívüi intézkedéseket hozna.

„A HIT alapján kell meghatározni a riasztás-értesítési feladatok végrehajtását, az abban érintettek meghatározott helyen és időn belüli rendelkezésre állását, a készenléti szolgálatba lépés, a honvédelmi feladat vagy a válságkezelés katonai feladati támogatásának feltételeit.” – írják. A HIT-et olyan enyhébb helyzetekben is lehet alkalmazni, amelyek még nem minősülnek különleges jogrendnek, de hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezik a levélben.

A HIT-ben le kell írni, hogy terrortámadás esetén ki és hogyan veszi fel a kapcsolatot a tanárokkal és a szülőkkel, a sikertelen kapcsolatfelvételeket pedig külön jelenteni kell a fenntartónak. Össze kell írni az iskolában levő vegyszereket is a tisztítószerektől a kémia szertáron át a fűnyíró benzinjéig, és ezeket biztonságba kell helyezni. Nyilván kell tartani az összes alkalmazott tartózkodási helyét, és külön helyet kell kijelölni az élelmiszernek és a víznek.

Különleges jogrend idején csak nagyon indokolt esetben lehet a tanárokat szabadságra engedni, és be is lehet rendelni a szabadságon levőket. Azt írják,  az intézményvezetőket munkaidő után is együtt kell tartani az épületben, és állandó készenlétben kell tartani az „egyéni védőeszközöket is”, amiket terrortámadás idején igényelni is lehet.

A minisztérium egy 34 oldalas mintát is küldött az iskoláknak, amelyben részletesen leírják, hogy vészhelyzet esetén milyen feladatokat kell kiosztani az iskolai dolgozók közt.

Forrás: 444.hu   


Honvédelmi Intézkedési Terv (HIT) – SZigorúan Titkos!

Fábián András írása

Készítette az Ökörszem Bölcsőde és Óvoda

Terrorizmus Elleni Védelmi Bizottsága (ÖBÓ TEVÉD)

Készült 2. példányban

Kapják:

1. sz. példány: NATO

2. sz. példány: ÖBÓ TEVÉD

 

Tisztelt NATO!

Mellékelten felterjesztjük az ÖBÓ TEVÉD HIT-ét.

 

1. pont

Az ÖBÓ-n megalakítjuk a Terrorizmus Elleni Védelmi Bizottságot (TEVÉD).

 

A TEVÉD tagjai:

Gizi néni, vezető óvónő – Elnök, ÖBÓ parancsnok

Marika néni, nagycsoport – 1. szakaszparancsnok

Pötyi néni, középső csoport – 2. szakaszparancsnok

Nusi néni, kis csoport – 3. szakaszparancsnok

Dodó mama, dadus – fegyverzeti raktár vezető

 

A TEVÉD minden hónap első péntekjén előre meghatározott napirend szerint ülést tart. Elemzi az ÖBÓ biztonsági helyzetét és meghatározza a biztonsági-védelmi fokozat szintjét.

1. szint: Biztonságos

2. szint: Nem biztonságos – védelmi intézkedések első fokozata indokolt

3. szint: Veszély, terrorista támadás – Teljes védelmi készültség.

 

2. pont

1. szint – intézkedést nem igényel

 

2. szint – a védelmi intézkedések első fokozata

 • az objektumba való ki és beléptetés csak fényképes beléptető igazolvánnyal lehetséges
 • a beléptetés zsilip rendszerben történik
 • a bejárati ajtóknál fémdetektoros átvizsgálás, szükség szerint teljes testi motozás
 • az épületen belüli mozgás szigorítása, kísérési rendszer bevezetése, kamerarendszer útján történő ellenőrzés, robbanóanyag kereső kutyák bevetése.

Felelős: Gizi néni, Dodó mama

 

3. szint – Terrorista támadás estén teljes védelmi készültség

 • A 2. szint intézkedéseinek fenntartása és szigorítása.
 • Az első szakasz a fegyver szobához vonul és felveszi a fegyvert, az AK-47-es Kalasnyikovokat és a Gorjunov géppuskákat Dodó mama kiosztja, ellenőrzi a lőszerek betárazását. Beszerzésükre a megrendelőt a KLIK-nek megküldtük.
 • Felelős: Marika néni és Dodó mama
 • Az első szakasz elfoglalja a kijelölt harcálláspontokat és felveszi az egyes harcos harcállásban harci alakzatot.

 

Harcálláspontok:

 1. Főbejárat, a pálma mögött.
 2. WC előtér, a piszoároknál.
 3. Aula, a szennyes pelus tartály mellett.
 4. Konyhabejárat, a mosogatónál.

 

A harcálláspontok elfoglalása után a nagycsoport védekezésre rendezkedik be, fegyvert szegez és kellő mennyiségű szennyezett pelenkával szerelkezik fel.

A 2. szakasz a kertbe vonul és a kert négy sarkában ássa be magát. A későbbiekben utász harci feladatok ellátására készülnek. Robbanóanyag és robbantóeszközök beszerzése folyamatban. Beszerzésükre a megrendelőt a KLIK-nek megküldtük.

Felelős: Pötyi néni

 

A 3. szakasz bevetési tartalékot képez. Tisztacsere után haladéktalanul leteszi a cumit és az ujját szopja tüntetőleg. Sivalkodás és a terrorista csúfolás útján való ijesztgetése engedélyezhető.

Felelős: Nusi néni

 

Tűzparancs csak rendkívül indokolt helyzetben adható.

Első lépcsőben: pisis pelenkák hajítása a terrorista felé.

Második lépcsőben: kakis pelenkák dobálása a terrorista felé.

Harmadik lépcső: zárótűz minden irányból. Tűzirányok kijelölése folyamatban.

Felelős: Gizi néni

 

A HIT megítélésünk szerint minden körülmények között alkalmas az ÖBÓ terrorizmus elleni védelmére.

 

*  *  *  *  *

 

Tisztelt NATO!

 

A szülőket két napja tájékoztattuk az óvoda, véleményünk szerint rendkívül körültekintő, minden szempontot figyelembe vevő HIT-éről.

A tájékoztatót követően huszonkilenc szülő azonnal kivette a gyerekét az ÖBÓ-ból, további 16 családról nincsenek információink. A tegnapi nap folyamán 2 kisgyermek felügyeletéről gondoskodtunk, akiknek a szülei nem tudtak részt venni a tájékoztatón. Ilyen körülmények között a HIT végrehajtása várhatóan sajnálatos módon nehézségekbe ütközhet.

 

Tisztelettel: Gizi néni

 

 

 

Forrás: huppa.hu   

Copyright: Kiss & Kiss (2017)