Főoldal Hírek a nevelés és az oktatás világából. Oktatás Humor Természetjárás Galéria Üzenet

LÁTOGATÓK:

Tartalom

Középfokú felvételi eljárás

Középiskolai beiskolázás facebook oldala

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

Néhány hasznos kérdőív

Nyílt napok, képzési kínálatok, elérhetőségek Békés megyében

Középfokú felvételi eljárás

A témáról az Oktatási Hivatal honlapján olvashattok. Az oldal folyamatosan frissül az aktuális teendőknek megfelelően.  

A középiskolai beiskolázás facebook oldala

Itt található. Nem hivatalos oldal, ezt is én szerkesztem De előfordulhat benne olyan információ, ami itt nem. Bár a leglényegesebb információkat mindenképpen itt is közzé teszem.  

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben

A következő táblázatban összefoglalom a bennünket érintő legfontosabb határidőket. A teljes táblázat innen letölthető. A középfokú iskolai eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal kiadványában olvashattok, amely innen letölthető.

Határidők Feladatok
2018. október 20. A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2018. november 16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott keresőprogram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények felvételi tájékoztatói.
Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 16-tól az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.
2018. december 7. A tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját.
2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete. A szülők elkezdik kitölteni az adatbegyűjtő lapot. Majd ennek alapján, a félévzárás után az erre kijelölt személy (titkárnő, pályaválasztás-felelős vagy osztályfőnök) rögzíti a tanulók jelentkezéseit a KIFIR [Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere] felvételi lap kitöltő rendszer felületén.
2019. január 19.
1000 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
 • A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.
 • A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban a megtekintést követő munkanapon tizenhat óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe.
 • A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.
 • Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.
2019. január 24.
1400 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2019. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon (postai úton, vagy személyes átvétellel) értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2019. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell a központi felvételi vizsga eredménylapját.
2019.
febr. 21. - márc. 14.
A szóbeli meghallgatások (amely középiskola tart) az általános felvételi eljárás keretében.
2019. március 18. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
2019. márc. 21- 22. A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. A módosító adatlap előállítása és az Oktatási Hivatalba történő továbbítása az általános iskola feladata.
A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
 • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
 • az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.
2019. március 25. A módosító tanulói adatlapokat eddig kell postára adni az általános iskolának az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.
2019. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Kérelem letölthető innen.
2019. május 6-17. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2019. május 17. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2019. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2019. jún. 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba.   

Nyílt napok, képzési kínálatok, elérhetőségek Békés megyében

 • A tagozat illetve szakirány nyílt napja nem feltétlenül a mellette olvasható időpont, csupán felsorolás oszlopon belül. Érdemes felkeresni az iskola honlapját, amelyet az "Iskola" oszlopban belinkeltem.
 • Szaggatott vonallal választottam el a szakközépiskolai és a szakgimnáziumi (érettségit is adó) képzéseket.
 • Forrásként az iskolák honlapját használtam, sajnos nem minden honlap tartalmazott aktuális információkat. Kérem figyeljenek az időpontokra, ha nem aktuális, akkor érdeklődjenek telefonon!
 • 2018. november 14-15-én újra Pályaválasztási Vásár a Csaba Parkban! A Vásáron résztvevő középiskoláktól a legfrissebb információkat kaphatják! Természetesen én is frissítem, aktualizálom az adatokat!
 • Érdemes átnézni más iskolák képzési kínálatát is, mert több esetben szakmabemutató filmeket, ismertetőket adtak meg.
Iskola Specialitás N Ó Helyszín Megjegy.
tagozat/szakirány Város Utca, hsz.
Ady Endre - Bay Zoltán általános tantervű nov. 13 9 Sarkad Vasút u. 2. Beiskolázási
Gimnázium és Kollégium emelt nyelvi osztály dec. 3 9     tájékoztató
    dec. 4 9     66/375-155
Ady Endre - Bay Zoltán informatikai ágazat nov. 8 9 Sarkad Piac tér 4. Beiskolázási
Szakgimn. és Szakközépisk. postaforgalmi ágazat nov. 9 9     tájékoztató
  közúti és légi közleke-dés, szállítmányozás, logisztika dec. 4 11     66/218-908
20/314-2323
    dec. 10 9      
Andrássy Gyula Gimnázium általános tantervű nov. 17 8 Békéscsaba Andrássy Beiskolázási
  emelt történelem dec. 1 8   út 56. tájékoztató
  emelt biológia           Elérhetőség
  humán            
  reál            
  eurofakt            
Bársony István Mezőgazd. mezőgazd. gépész nov. 13   Csongrád Szentesi Elérhetőség
Szakgimn. és Szakközépiskola családi gazdálkodó dec. 11     út 2/a  
  erdészet és jan. 10        
  vadgazdálkodás            
  körny.véd. technikus            
  mg.-i gépésztechnikus            
Bartó Béla Zeneművészeti fafúvós nov. 7 10 Békéscsaba Szabadság Beiskolázási
Szakgimnázium rézfúvós         tér 4. tájékoztató
  klasszikus zenész II. –
húros/vonós
nov. 15 10 Meghallgatás. 66/321-222
  magánénekes jan. 17. 10  
  népi énekes febr. 28 10 Alkalmassági vizsga.  
  néptáncos       A felvételi előzetes meghallgatáshoz és művészeti alkalmassági vizsgához kötött.  
  népzenész II. –
húros/vonós
       
           
          A részletek a beiskolá-zási tájékoztatóban ol-vashatók.  
           
           
Belvárosi Általános Iskola 6. és 4. évfolyamos nov. 16 9 Békéscsaba Haán Lajos 66/453-353
és Gimnázium   dec. 1 9   u. 2-4. 30/285-1330
Bethlen Gábor Mezőgazd.-i és gazda nov. 23 9 Gyomaendr. Hősök útja Képzési
Élelm.ipari Szakgimnázium és lovász         40. kínálat
Szakközépiskola édesipari termékgyártó           66/581-200
  pék            
  pék-cukrász            
  kistermelői élelmiszer- előállító            
  falusi vendéglátó            
  családi gazdálkodó            
  tartósítóipari szakmunkás            
  húsipari termékgyártó            
  halász, haltenyésztő            
  állattenyésztő és állateü.-i technikus            
  növényvédelmi tech.            
Dévaványai Szakgimnázium és hegesztő       Dévaványa Mezőtúri út Képzési
Szakközépiskola eladó         2. kínálat
  festő, mázoló, tapétázó           66/585-110
  számítógép-szerelő és karbantartó           20/293-2983
  elektromos gép- és készülékszerelő            
  pincér            
  szociális gondozó és ápoló            
  női szabó            
  keresledelmi ágazat            
  informatikai ágazat            
  szépészeti ágazat            
  vendéglátóipari ágazat            
  szociális ágazat            
Erkel Ferenc Gimnázium emelt történelem nov. 10 830  Gyula Bodoky u. Beiskolázási
  emelt magyar dec. 5 17   10. tájékoztató
  emelt matematika           66/463-118
  emelt fizika           30/427-6447
  emelt informatika            
  emelt biológia            
  emelt kémia            
  emelt angol – kezdő emelt német            
  emelt angol – kezdő emelt olasz            
  általános tantervű            
  német nemzetiségi            
Békési Szakképző Isk. és Gimn. asztalos nov. 21   Békés Hőzső u. 39 Képzési
  épület- és szerkezetlakatos dec 8       kínálat
  gépi forgácsoló           66/411-577
  hegesztő            
  központi fűtés- és gázhálózatrendszer szerelő            
  női szabó            
  cukrász            
  eladó            
  festő, mázoló, tapétázó            
  kertész            
  kőműves            
  mg.-i gépész            
  pincér            
  rendészeti őr            
  szociális gondozó és ápoló            
  pék-cukrász            
  agrárgépész            
  informatika            
  mezőgazdaság            
  rendészet és közszolg.            
  ügyvitel            
  vendéglátóipar            
Nemes Tihamér Gépészeti, gépgyártás- dec. 1 9 Békéscsaba Kazinczy u. Felvételi
Informatikai és Rendészeti technológ technikus dec. 7 9   7. információk
Szakgimnázium mechatronikai tech. dec. 15 9     Elérhetőség
  szoftverfejlesztő            
  műszaki informatikus            
  informatikai rendszerüzemeltető            
  rendőr tiszthelyettes            
Göndöcs Benedek Középiskola eladó nov. 6   Gyula Kossuth L. Felvételi
  szakács  nov. 13     u. 26. információk
  cukrász  nov. 20       66/463-123
  pincér  jan. 8        
  szociális gondozó és ápoló            
  virágkötő és virágkereskedő            
  dísznövénykertész            
  pék-cukrász            
  pék            
  burkoló            
  rendészeti őr            
  családi gazdálkodó            
  vendéglátóipari ágazat            
  turisztikai ágazat            
  szociális ágazat            
  egészségügyi ágazat            
  informatikai ágazat            
  közgazdasági ágazat            
  rendészeti és közszolgálati ágazat            
  ügyviteli ágazat            
  építőipari ágazat            
  közművelődési ágazat            
  pedagógiai ágazat            
  sport ágazat            
Harruckern János Szakgimn. asztalos       Gyula Szt. István Facebook
és Szakközépiskola kőműves         u. 38. 66/561-420
  festő, mázoló, tapétázó            
  cukrász            
  pincér            
  szakács            
  központifűtés- és gázhálózat-szerelő            
  eladó            
  húsipari termékgyártó            
  pék            
  szociális gondozó és ápoló            
  rendészeti őr            
  női szabó            
  egészségügyi ágazat            
  informatikai ágazat            
  turisztika ágazat            
  kereskedelem ágazat            
  vendéglátóipari ágazat            
  rendészet és közszolgálat ágazat            
Karácsonyi János emelt angol – reál nov. 29 8 Gyula Kossuth tér Felvételi
Katolikus Gimnázium emelt német – reál         5. információk
  emelt angol – humán           66/463-638
  emelt német – humán            
  emelt angol – természettudomány            
Kemény Gábor Logisztikai és autószerelő nov. 10 9 Békéscsaba Gábor köz 1. Beiskolázási
Közlekedési Szakgimnázium közúti közlekedés-üzemvitel-ellátó nov. 30 10     tájékoztató
  Logisztikai és szállít- mányozási ügyintéző           66/325-636
  vasúti árufuvarozási ügyintéző            
Kétegyházi Szakgimnázium mezőgazdasági gépész       Kétegyháza Gyulai út 6. 66/250-311
és Szakközépiskola gazda            
  családi gazdálkodó            
  kistermelői élelmiszer előállító, falusi vendégl            
  agrárgépész            
  parképítő            
Kézműves Szakközépiskola fazekas       Békéscsaba Orosházi út Iskola
  fajátékkészítő, faműves         32. tájékoztató
  kosárfonó és fonott-bútor-készítő           20/488-9892
  szőnyegszövő            
  népi bőrműves            
  takács            
Kossuth Lajos Szakgimnázium eladó dec. 1   Orosháza Kossuth tér Beiskolázási
és Szakközépiskola gépi forgácsoló         1. tájékoztató
  ipari gépész           68/411-811
  hegesztő            
  villanyszerelő            
  női szabó            
  asztalos            
  festő, mázoló, tapétázó            
  kőműves            
  szociális gondozó és ápoló            
  szerszámkészítő            
  gyakorló ápoló            
  gépgyártás-
technológiai technikus
           
  irodai titkár            
  kereskedő            
  vendéglátásszervező            
  fodrász            
  közszolg. ügyintéző            
  informatikus            
  sportedző            
Kós Károly Építő-, Fa- és ács (videó) nov. 19 9 Békéscsaba Kazinczy u. 66/328-785
Szolgáltatóip. Szakgimnázium asztalos (videó) dec. 1 9   8.  
és Szakközépiskola burkoló (videó)            
  festő, mázoló, tapétázó (videó)            
  járműfényező (videó)            
  kárpitos (videó)            
  kőműves (videó)            
  női szabó (videó)            
  szárazépítő            
  irodai titkár (videó)            
  fodrász (videó)            
  kozmetikus (videó)            
  faipari technikus            
  pedagógiai- és család- segítő munkatárs            
  ruhaipari technikus            
Kozma Ferenc Mezőgazdasági mezőgazdasági gépész       Mezőhegyes Kozma F. Beiskolázási
Szakképző Iskola kertész         u. 23. tájékoztató
  lovász           68/466-006
  hegesztő           70/400-2550
  mg.-i tehnikus           Facebook
  mg.-i gépésztechnikus            
Péter András Gimnázium 6 évfolyamos gimn.       Szeghalom Dózsa Gy. u. 66/371-151
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú angol          2. 20/263-8302
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú német             
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú humán            
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú reál            
Petőfi Sándor Evangélikus 6 évf. gimnázium nov. 17 9 Mezőberény Petőfi út Beiskolázási
Általános Iskola és Gimnázium – matematika tagozat         13-15. tájékoztató
  6 évf. gimnázium
– biológia tagozat
          66/515-578
  4 évfolyamos
német nemzetiségi
           
  4+1 évf. ált. tantervű
angol előkészítő
           
  5 évf. német-magyar
két tanítási nyelvű
           
  Arany János Tehetség-gondozó program A pályázathoz szükséges mellékletek letölthetők innen, vagy kérhetők a középiskolában.
Premier Művészeti Szakgimn. énekes szólista nov. 21 10 Békéscsaba Szabadság Beiskolázási
és Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós         tér 6. tájékozató
  rézfúvós           Facebook
  húros/vonós           30/960-0219
  billentyűs/ütős            
  kortárs-, modern táncos            
Szeberényi Gusztáv Adolf nyelvi előkészítő nov. 18 9 Békéscsaba Szeberényi Beiskolázási
Gimn. és Művészeti Szakgimn. általános tantervű jan. 6 9   tér 2. tájékoztató
  dekoratőr febr. 24 9 Alkamassági vizsga!
A részletek a beiskolázási tájékoztatóban olvasha-tók.
Elérhetőség
  divat- és stilustervező       Facebook
  festő        
  grafikus        
  textilműves        
Széchenyi István Két Tanítási közgazdaság (magyar) nov. 16 8 Békéscsaba Irányi utca Felvételi
Nyelvű Közgazd. Szakgimn. közgazdaság (magyar) + 1 év angol előkészítő dec. 1 8   3-5. tájékoztató
  turisztika (magyar)           66/322-611
  informatika (magyar)            Facebook
  turisztika, két tanítási nyelvű (angol)            
  turisztika, két tanítási nyelvű (német)            
  közgazdaság, két tanítási nyelvű (angol)            
Szegedi Kis István Református 6 évf. általános tant. nov. 28 830 Békés Petőfi utca Beiskolázási
Gimnázium 4 évf. általános tant. dec. 12 830   11-13. tájékoztató
  vállalkozási és bérügyintéző           66/411-867
  pénzügyi- számviteli ügyintéző            
  vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző            
  sportedző            
Székely Mihály Szakgimnázium asztalos nov. 12-16. Szarvas Vajda Péter Beiskolázási
és Szakközépiskola festő, mázoló, tapétázó (nyílt hét)   utca 20. tájékoztató
  kőműves           66/514-890
  női szabó           Facebook
  cukrász            
  pincér            
  szakács            
  eladó            
  szociális gondozó és ápoló            
  pék-cukrász            
  vízügyi szakmunkás            
  informatikai rendszerüzemeltető            
  faipari technikus            
  irodai titkár            
  kereskedő            
  vendéglátásszervező            
  fodrász            
  pedagógiai- és család-segítő munkatárs            
  vízgazdálkodó tech.            
  turisztikai szervező            
Szent Gellért Katolikus 4 évf. ált. tantervű nov. 21 810 Gyomaendr. Hősök útja Felvételi
Általános Iskola és Gimnázium emelt angol/német         39. tájékoztató
  4 évf. ált. tantervű
belügyi-rendész. ism./
utazás-turizmus
          MIÉRT JÓ DÖNTÉS?
  sportosztály           66/386-046
              Facebook
Szent-Györgyi Albert közszolgálati ügyintéző nov. 27 9 Békéscsaba Gyulai út Beiskolázási
Szakgimnázium gyakorló ápoló dec. 11 9   53-57. tájékoztató
  gyakorló csecsemő- és gyermekápoló márc. 2 8 Művészeti alkalmassági!
Az egészségügyi és művészeti képzések alkalmassági vizsgághoz kötött. Részletek a felvételi tájékozatóban!
66/323-022
66/323-143
  nyomdaipari technikus       20/416-9237
  művészeti- és médiafotográfus       Facebook
  grafikus        
Szigeti Endre Szakgimnázium ipari gépész       Szeghalom Ady E. u. 3. Facebook
és Szakközépiskola gépi forgácsoló           Youtube
  hegesztő           66/218-909
  női szabó           20/257-9409
  informatikai rendszer- üzemeltető            
  gépgyártás-technológiai technikus            
  ruhaipari technikus            
Táncsics Mihály Gimnázium 8 évf. gimnáziumi nov. 15 8 Orosháza Táncsics u. Beiskolázási
  emelt óraszámú angol dec. 6 8   2-4. tájékoztató
  emelt óraszámú német           Facebook
  emelt biológia-kémia           68/411-362
  emelt matematika            
  emelt óraszámú humán            
  emelt informatika            
  általános tantervű            
  sportosztály            
Trefort Ágoston Szakgimn. és bádogos nov. 9 8 Békéscsaba Puskin tér 1 66/444-511
Szakközépiskola elektromos gép- készülékszerelő dec. 14 8     70/199-2004
  épület- és szerekezet-lakatos            
  gépi forgácsoló            
  hegesztő            
  ipari gépész            
  járműipari fémalkatrész-gyártó            
  karosszérialakatos            
  központifűtés- és
gázhálózatszerelő
           
  számítógép-szerelő és karbantartó            
  villanyszerelő            
  víz-, csatorna- és közműszerelő            
  informatikai rendszer-üzemeltető            
  CAD-CAM informatikus            
  szoftverfejlesztő            
  épületgépész tech.            
  gépgyártás-
technológiai technikus
           
  autóelektronikai műszerész            
  vasúti jármű villamos rendszereinek szerelő            
  erősáramű elektrotech            
Vajda Péter Evangélikus Gimn. emelt óraszámú angol nov. 22   Szarvas Kossuth L. Beiskolázási
  emelt óraszámú német         utca 43. tájékoztató
  emelt matematika           Facebook
  emelt biológia           66/311-933
  általános tantervű            
Vásárhelyi Pál Szakgimnázium magasépítő technikus nov. 10 9 Békéscsaba Deák u. 6. Bemutatkozó
  mélyépítő technikus dec. 6 9     Fcaebook
  útépítő és –fenntartó technikus           Elérhetőség
  vasútépítő és –fenntartó technikus            
  fluidumkitermelő tech.            
  víziközmű technikus            
  vízgazdálkodó tech.            
  földmérő, földügyi és térinformatikai tech.            
  környezetvédelmi technikus            
Zwack József Kereskedelmi és cukrász nov. 10 9 Békéscsaba Gyulai u. 32. Képzési
Vendéglátóip. Szakgimnázium eladó       Szakmaismertetők: tájékoztató
és Szakközépiskola pincér       Beiskolázási
  szakács       tájékoztató
  fogadós           Elérhetőség
  pék            
  vendéglátó-üzletvez.            
  keresk.-marketing, üzleti adminisztráció            
  keresk.-marketing, üzleti adminisztráció
+1 év angol előkészítő
           
  vendéglátás-turisztika            
  vendéglátás-turisztika +1 év angol előkészítő            
  vendéglátás-turisztika          

Néhány hasznos kérdőív

Copyright: Kiss & Kiss (2017)