Főoldal Hírek a nevelés és az oktatás világából. Oktatás Humor Természetjárás Tartalékos Üzenet

LÁTOGATÓK:

 

Tartalom

Középfokú felvételi eljárás

Középiskolai beiskolázás facebook oldala

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső

Néhány hasznos kérdőív

Középiskolák képzési kínálatai, elérhetőségei Békés megyében

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

Tájékoztató az Arany János Tehetséggondozó Programról

A központi felvételi vizsga

A középiskolai beiskolázás dokumentumai

Az emberi erőforrások minisztere 16/2020 (XII. 4.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól

Beiskolázási filmek

Cikkek, linkek:

Középfokú felvételi eljárás

A témáról az Oktatási Hivatal honlapján olvashattok itt. Az oldal folyamatosan frissül az aktuális teendőknek megfelelően. Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről.  

A középiskolai beiskolázás facebook oldala

Itt található. Nem hivatalos oldal, ezt is én szerkesztem De előfordulhat benne olyan információ, ami itt nem. Bár a leglényegesebb információkat mindenképpen itt is közzé teszem.  

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

A következő táblázatban összefoglalom a bennünket érintő legfontosabb határidőket. A teljes táblázat innen letölthető. A középfokú iskolai eljárásról részletesen az Oktatási Hivatal kiadványában (még nem jelent meg) olvashattok. Az alábbi táblázat kitöltésekor forrásként ezt a dokumentumot használtam.

Határidők Feladatok
2020. október 20. A középfokú iskolák meghatározzák tanulmányi területeiket, és honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31. Az általános iskola tájékoztatja
 • a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről;
 • a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.
2020. november 16. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott keresőprogram segítségével megtekinthetők a meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények felvételi tájékoztatói.
Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november 16-tól az Oktatási Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.
2020. december 4. A tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját. Nem szükségszerű abban az intézményben megírni a felvételi vizsgát, ahova később jelentkezni szeretne.
2020. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.
2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete. A szülők elkezdik kitölteni az adatbegyűjtő lapot. Majd ennek alapján, a félévzárás után az erre kijelölt személy (titkárnő, pályaválasztás-felelős vagy osztályfőnök) rögzíti a tanulók jelentkezéseit a KIFIR [Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere] felvételi lap kitöltő rendszer felületén.
2021. január 23.
1000 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
 • A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.
 • A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban a megtekintést követő munkanapon tizenhat óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe.
 • A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
 • Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak.
 • Az Oktatási Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.
2021. január 28.
1400 óra
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2021. február 8. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon (postai úton, vagy személyes átvétellel) értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2021. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat
2021. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell a központi felvételi vizsga eredménylapját.
2021.
febr. 23. - márc. 12.
A szóbeli meghallgatások (amely középiskola tart) az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16. A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hoznia a tanulmányi területenként elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.
2021. márc. 22-23. A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. A módosító adatlap előállítása és az Oktatási Hivatalba történő továbbítása az általános iskola feladata.
A módosítás a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
 • az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
 • az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
 • az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
 • azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.
2021. március 24. A módosító tanulói adatlapokat eddig kell postára adni az általános iskolának az Oktatási Hivatal címére. A módosító tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell csatolni.
2021. április 14. A középfokú iskola igazgatója a módosításokat figyelembe véve kiegészíti és rangsorolja a jelentkezettek listáját, majd az így kapott ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.
2021. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Kérelem letölthető innen.
A fenntartó elérhetőségéről az iskolában tájékoztatást adnak, de megkereshető az oktatas.hu intézménykereső oldalán. A kereséshez nem szükséges minden adatot beírni, elegendő pl. az iskola oktatási azonosítója.
2021. május 10-21. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 21. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. jún. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.   

KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső

Október 20-ai határidővel az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozta a 2021/2022. tanévre felvételt hirdető középfokú intézmények tanulmányi területeit és felvételi tájékoztatóit.

Ezen a linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, megkereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit. (A programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját.)

Felhívom a figyelmet arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást.    

Középiskolák képzési kínálatai, elérhetőségei Békés megyében

Nagy valószínűséggel a járvány végigkíséri majd a telet, a járványügyi rendelkezések nem enyhülnek, így a nyílt napok, az iskolalátogatások lehetősége, mint a tájékozódás egyik legfontosabb állomása sem áll majd a nyolcadikosok és a szülők rendelkezésére. Nem marad más, mint a pontos tájékozódás, információgyüjtés az interneten. Ebben próbálok most segíteni.

Az alábbi táblázat adatai, az iskolák képzési jegyzéke tavalyi, folyamatosan ellenőrzöm és aktualizálom az iskolák honlapjai alapján. De tájékozódásra addig is alkalmas. Kedvcsinálónak kigyűjtöttem az iskolabemutató kisfilmeket. Ha bizonytalanok vagytok, akkor mindenképpen érdeklődjetek közvetlenül az iskoláknál, de a magam lehetőségeihez mérten én is megpróbállak útbaigazítani Benneteket. Ha kérdésetek lenne, írjátok meg az admin@kisskarikak.com címre, vagy a facebook oldalon küldjetek üzenetet. Ígérem válaszolok, ha nem tudom, akkor utánajárok.

 • A tagozat illetve szakirány nyílt napja nem feltétlenül a mellette olvasható időpont, csupán felsorolás oszlopon belül. Érdemes felkeresni az iskola honlapját, amelyet az "Iskola" oszlopban belinkeltem.
 • Szaggatott vonallal választottam el a szakképző iskolai és a technikumi (érettségit is adó) képzéseket.
 • Forrásként az iskolák honlapját használtam, sajnos nem minden honlap tartalmazott aktuális információkat. Kérem figyeljetek az időpontokra, ha nem aktuális, akkor érdeklődjenek telefonon!
Iskola Specialitás N Ó Helyszín Megjegy.
tagozat/szakirány Város Utca, hsz.
Ady Endre - Bay Zoltán általános tantervű       Sarkad Vasút u. 2. Beiskolázási
Gimnázium és Kollégium emelt nyelvi osztály           tájékoztató
  (angol, német)           66/375-155
Ady Endre - Bay Zoltán informatikai ágazat       Sarkad Piac tér 4. Beiskolázási
Szakgimn. és Szakközépisk. postaforgalmi ágazat           tájékoztató
(Nem aktualizált. 2019.11.10) közúti és légi közleke-dés, szállítmányozás, logisztika           66/218-908
20/314-2323
Facebook
               
Andrássy Gyula Gimnázium általános tantervű       Békéscsaba Andrássy Beiskolázási
  emelt történelem         út 56. tájékoztató
  emelt biológia           Elérhetőség
  humán            
  reál            
  eurofakt            
Bársony István Mezőgazd. mezőgazd. gépész       Csongrád Szentesi Elérhetőség
Szakgimn. és Szakközépiskola gazda         út 2/a Képzések
  szőlész-borász            
  erdésztechnikus            
  vízügyi technikus            
  körny.véd. technikus            
  mg.-i gépésztechnikus            
Bartók Béla Zeneművészeti fafúvós       Békéscsaba Szabadság Beiskolázási
Szakgimnázium rézfúvós         tér 4. tájékoztató
  klasszikus zenész II. –
húros/vonós
      Meghallgatás. 66/321-222
  magánénekes       Alkalmassági vizsga.  
  népi énekes       A felvételi előzetes meghallgatáshoz és művészeti alkalmassági vizsgához kötött.  
  néptáncos        
  népzenész II. –
húros/vonós
       
           
          A részletek a beiskolá-zási tájékoztatóban ol-vashatók, vagy érdek-lődni:  66/321-161
 
           
           
Belvárosi Általános Iskola 4. évfolyamos gimn.       Békéscsaba Haán Lajos Beiskolázási
és Gimnázium 6. évfolyamos gimn.         u. 2-4. tájékoztató
              66/453-353
              30/285-1330
Bethlen Gábor Mezőgazd.-i és gazda       Gyomaendr. Hősök útja Képzési
Élelm.ipari Szakgimnázium és lovász         40. kínálat
Szakközépiskola édesipari termékgyártó           66/581-200
  pék-cukrász            
  kistermelői élelmiszer- előállító            
  halász, haltenyésztő            
  mg-i technikus            
  környezetvéd. tech.            
  élelmiszeripari tech.            
  vadgazdálkodási tech.            
Dévaványai Szakgimnázium és hegesztő       Dévaványa Mezőtúri út Képzési
Szakközépiskola keresk. értékesítő         2. kínálat
  festő, mázoló, tapétázó           66/585-110
  rendészeti őr           20/293-2983
  pincér            
  szociális gondozó és ápoló            
  informatikai ágazat            
  szépészeti ágazat            
  vendéglátóipari ágazat            
  szociális ágazat            
Erkel Ferenc Gimnázium emelt történelem        Gyula Bodoky u. Beiskolázási
  emelt magyar         10. tájékoztató
  emelt matematika           66/463-118
  emelt informatika           30/427-6447
  emelt biológia            
  kezdő emelt olasz            
  német nemzetiségi            
  általános tantervű            
Gál Ferenc Főiskola Békési asztalos       Békés Hőzső u. 39 Képzési
Szakképző Iskola és Gimn. épület- és szerkezetlakatos           kínálat
66/411-577
  gépi forgácsoló            
  hegesztő            
  gazda            
  cukrász            
  keresked. értékesítő            
  festő, mázoló, tapétázó            
  kertész            
  kőműves            
  mg.-i gépész            
  pincér            
  rendészeti őr            
  szociális gondozó és ápoló            
  pék-cukrász            
  mg.-i gépésztechikus            
  informatika            
  mezőgazdasági tech.            
  közszolgálati technikus            
  erdésztechnikus            
  vendégtéri szaktech.            
Göndöcs Benedek Középiskola eladó       Gyula Kossuth L. Felvételi
(Nem aktualizált. 2019.11.10) szakács          u. 26. információk
  cukrász            66/463-123
  pincér             
  szociális gondozó és ápoló            
  virágkötő és virágkereskedő            
  dísznövénykertész            
  pék-cukrász            
  pék            
  burkoló            
  rendészeti őr            
  családi gazdálkodó            
  vendéglátóipari ágazat            
  turisztikai ágazat            
  szociális ágazat            
  egészségügyi ágazat            
  informatikai ágazat            
  közgazdasági ágazat            
  rendészeti és közszolgálati ágazat            
  ügyviteli ágazat            
  építőipari ágazat            
  közművelődési ágazat            
  pedagógiai ágazat            
  sport ágazat            
Harruckern János Szakgimn. asztalos       Gyula Szt. István Facebook
és Szakközépiskola kőműves         u. 38. 66/561-420
  festő, mázoló, tapétázó            
  cukrász            
  pincér            
  szakács            
  központifűtés- és gázhálózat-szerelő            
  eladó            
  húsipari termékgyártó            
  pék            
  szociális gondozó és ápoló            
  rendészeti őr            
  női szabó            
  egészségügyi ágazat            
  informatikai ágazat            
  turisztika ágazat            
  kereskedelem ágazat            
  vendéglátóipari ágazat            
  rendészet és közszolgálat ágazat            
Dr. Illyés Sándor Szakiskola,         Békés Szánthó A. Elérhetőség
Kézségfejlesztő Iskola és           utca 10.  
Egységes Pedagógiai              
Módszertani Intézmény              
Karácsonyi János emelt angol – reál       Gyula Kossuth tér Felvételi
Katolikus Gimnázium emelt német – reál         5. információk
  emelt angol – humán           66/463-638
  emelt német – humán           Youtube
  emelt angol – természettudomány           Facebook
  emelt német –
természettudomány
           
  emelt angol –
emelt testnevelés
           
  emelt német –
emelt testnevelés
           
  általános képzés            
Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakgimnázium
gépjármű mechatronikai technikus       Békéscsaba Gábor köz 1. Beiskolázási tájékoztató
közlekedés-üzemvitel-ellátó technikus           66/325-636
  logisztikai tecnikus            
  idegen nyelvű ipari és kereskedelmi tech.            
Kétegyházi Szakgimnázium mezőgazdasági gépész       Kétegyháza Gyulai út 6. Képzési
és Szakközépiskola gazda           tájékoztató
(Nem aktualizált. 2019.11.10) családi gazdálkodó           66/250-311
  kistermelői élelmiszer előállító, falusi vendégl            
  agrárgépész            
  parképítő            
Kossuth Lajos Szakgimnázium gépi forgácsoló       Orosháza Kossuth tér Beiskolázási
és Szakközépiskola ipari gépész         1. tájékoztató
  hegesztő           68/411-811
  villanyszerelő            
  női szabó            
  asztalos            
  eladó            
  festő, mázoló, tapétázó            
  kőműves            
  szociális gondozó és ápoló            
  pincér            
  szerszámkészítő            
  gépgyártás-technológiai technikus            
  gyakorló ápoló            
  vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
           
  kereskedő és webáruhá-
zi technikus
           
  szakács szaktechnikus            
  fodrász            
  közszolgálati technikus            
  edző – sportszervező            
  vendégtéri szaktech.            
  ipari inform. technikus            
Kós Károly Építő-, Fa- és ács (videó)       Békéscsaba Kazinczy u. Elérhetőségek
Szolgáltatóip. Szakgimnázium asztalos (videó)         8. 66/328-785
és Szakközépiskola burkoló (videó)           Képzések
  festő, mázoló, tapétázó (videó)            
  járműfényező (videó)            
  kárpitos (videó)            
  kőműves (videó)            
  női szabó (videó)            
  szárazépítő            
  irodai titkár (videó)            
  fodrász (videó)            
  kozmetikus (videó)            
  faipari technikus            
  pedagógiai- és család- segítő munkatárs            
  fotográfus és fotótermék-kereskedő            
  ruhaipari technikus            
Kozma Ferenc Mezőgazdasági mezőgazdasági gépész       Mezőhegyes Kozma F. Beiskolázási
Szakképző Iskola kertész         u. 23. tájékoztató
  lovász           68/466-006
  hegesztő           70/400-2550
  mg.-i tehnikus           Facebook
  mg.-i gépésztechnikus            
Mezőtúri Gimnázium, Szakgimn humán tagozat       Mezőtúr Kossuth L. Beiskolázási
és Kollégium reál tagozat – biológia         utca 2. tájékoztató
  reál tagozat – matem.           Youtube
  Informatikai rendszerüzemeltető           Elérhetőség
  Rendészet és közszolgálati ágazat            
Nemes Tihamér Gépészeti, gépgyártás-       Békéscsaba Kazinczy u. Felvételi
Informatikai és Rendészeti technológ technikus         7. információk
Szakgimnázium mechatronikai tech.           Elérhetőség
  szoftverfejlesztő        
  informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus      
  közszolgálati technikus            
Péter András Gimnázium 6 évfolyamos gimn.       Szeghalom Dózsa Gy. u. 66/371-151
(Nem aktualizált. 2019.11.10) 4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú angol          2. 20/263-8302
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú német             
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú humán            
  4 évfolyamos gimn. – emelt óraszámú reál            
Petőfi Sándor Evangélikus 6 évf. gimnázium       Mezőberény Petőfi út Beiskolázási
Általános Iskola és Gimnázium – matematika tagozat         13-15. tájékoztató
  6 évf. gimnázium
– biológia tagozat
          66/515-578
  4 évfolyamos
német nemzetiségi
           
  4+1 évf. ált. tantervű
angol előkészítő
           
  5 évf. német-magyar
két tanítási nyelvű
           
  4 évf. ált. tantervű            
  Arany János Tehetséggondozó Program       További információk a programról.
Kiírás, feltételek.
Beküldendő mellékletek.
Premier Művészeti Szakgimn. énekes szólista       Békéscsaba Szabadság Beiskolázási
és Alapfokú Művészeti Iskola fafúvós         tér 6. tájékozató
(Nem aktualizált. A honlap vírusosnak tűnik2019.11.10) rézfúvós           Facebook
húros/vonós           30/960-0219
  billentyűs/ütős            
  kortárs-, modern táncos            
Szeberényi Gusztáv Adolf nyelvi előkészítő       Békéscsaba Szeberényi Beiskolázási
Gimn. és Művészeti Szakgimn. általános tantervű         tér 2. tájékoztató:
  dekoratőr       Alkamassági vizsga!
A részletek a beiskolázási tájékoztatóban olvasha-tók.
  divat- és stilusrvező      
  festő       Elérhetőség
  grafikus       Facebook
  textilműves        
Széchenyi István Két Tanítási
Nyelvű Közgazd. Szakgimn.
pénzügyi-számviteli
ügyint. (5 év, magyar)
      Békéscsaba Irányi utca
3-5.
Felvételi
tájékoztató
pénzügy-számvitel
(1-5 év, angol kéttan)
          66/322-611
  vállalkozási ügyviteli
ügyint. (5 év, magyar)
          Facebook
  turisztikai technikus
(5 év, magyar)
          Kollégium
  turisztikai technikus
(1+5 év, angol kéttan)
         
  turisztikai technikus
(1+5 év, német kéttan)
           
Szegedi Kis István Református 6 évf. általános tant.       Békés Petőfi utca Beiskolázási
Gimnázium 4 évf. általános tant.         11-13. tájékoztató
  vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
          66/411-867
  pénzügyi- számviteli ügyintéző            
  vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző            
  sportedző            
Székács József Evangélikus 6 évfolyamos gimn.       Orosháza Bajcsy-Zs. Beiskolázási
Gimnázium 4 évfolyamos gimn.         utca 1. tájékoztató
              Elérhetőség
               
Székely Mihály Szakgimnázium asztalos       Szarvas Vajda Péter Beiskolázási
és Szakközépiskola festő, mázoló, tapétázó         utca 20. tájékoztató
  kőműves       66/514-890
  női szabó     Facebook
  cukrász            
  pincér            
  szakács            
  keresked. értékesítő            
  szociális gondozó és ápoló            
  vízügyi szakmunkás            
  pék-cukrász            
  orientációs év            
  faipari technikus            
  vállalkozási és ügyviteli
ügyintéző
           
  kereskedő és
webáruházi technikus
           
  vendégtéri szaktech.            
  fodrász            
  pedagógiai- és család-segítő munkatárs            
  vízügyi technikus            
  turisztikai technikus            
Szent Gellért Katolikus 4 évf. ált. tantervű       Gyomaendr. Hősök útja Felvételi
Általános Iskola és Gimnázium emelt angol/német         39. tájékoztató
  4 évf. ált. tantervű
belügyi-rendész. ism./
utazás-turizmus
          MIÉRT JÓ DÖNTÉS?
  sportosztály           66/386-046
              Facebook
Szent-Györgyi Albert közszolgálati technikus       Békéscsaba Gyulai út Beiskolázási
Szakgimnázium gyakorló ápoló         53-57. tájékoztató
  divat-, jelmez és díszlettervező   Művészeti alkalmassági!
Az egészségügyi és művészeti képzések alkalmassági vizsgághoz kötött. Részletek a felvételi tájékozatóban!
66/323-022
66/323-143
  nyomdaipari technikus 20/416-9237
  fotográfus   Facebook
  grafikus  
Szigeti Endre Szakgimnázium ipari gépész       Szeghalom Ady E. u. 3. Facebook
és Szakközépiskola gépi forgácsoló           Youtube
(Nem aktualizált. 2019.11.10) hegesztő           66/218-909
  női szabó           20/257-9409
  informatikai rendszer- üzemeltető            
  gépgyártás-technológiai technikus            
  ruhaipari technikus            
Táncsics Mihály Gimnázium 8 évf. gimnáziumi       Orosháza Táncsics u. Beiskolázási
  emelt óraszámú angol         2-4. tájékoztató
  emelt óraszámú német           Facebook
  emelt biológia-kémia           68/411-362
  emelt matematika            
  emelt óraszámú humán            
  emelt informatika            
  általános tantervű            
  sportosztály            
Trefort Ágoston Szakgimn. és
Szakközépiskola
szakképzést előkészítő osztály       Békéscsaba Puskin tér 1 Felvételi tájékoztató
központifűtés- és
gázhálózatszerelő
          66/444-511
70/199-2004
  hűtő- és szellőzés
rendszerszerelő
           
  épület- és szerekezet-lakatos            
  gépi és CNC forgácsoló            
  hegesztő            
  ipari gépész            
  járműipari fémalkatrész-gyártó            
  karosszérialakatos            
  bádogos            
  szerszám-
készülékgyártó
           
  villanyszerelő            
  víz- és csatorna- rendszer szerelő            
  mechatronikus karbantartó            
  gépjármű mechatronikus            
  öntvénykészítő            
  informatikai rendszer-üzemeltető            
  ipari informatikai tech.            
  szoftverfejlesztő            
  gépésztechnikus            
  gépgyártás-
technológiai technikus
           
  gépjármű
mechatronikai tech.
           
  vasúti jármű szerelő technikus            
  épületgépész tech.            
  automatikai technikus            
  elektronikai technikus            
  erősáramű elektrotech            
Vajda Péter Evangélikus Gimn. emelt óraszámú angol       Szarvas Kossuth L. Beiskolázási
  emelt óraszámú német         utca 43. tájékoztató
  emelt matematika           Facebook
  emelt biológia           66/311-933
  általános tantervű            
Vásárhelyi Pál Szakgimnázium magasépítő technikus       Békéscsaba Deák u. 6. Bemutatkozó
  mélyépítő technikus           Facebook
  útépítő és –fenntartó technikus           Beiskolázási
tájékoztató
  vasútépítő és –fenntartó technikus           Elérhetőség
  fluidumkitermelő tech.            
  víziközmű technikus            
  vízgazdálkodó tech.            
  földmérő, földügyi és térinformatikai tech.            
  környezetvédelmi technikus            
Zwack József Kereskedelmi és kereskedel. értékesítő       Békéscsaba Gyulai u. 32. Képzési
Vendéglátóip. Szakgimnázium cukrász       Szakmaismertetők: tájékoztató
és Szakközépiskola pincér       Beiskolázási
  szakács       tájékoztató
  panziós-fogadós           Elérhetőség
  pék-cukrász            
  pék            
  kereskedő és
webáruházi technikus
           
  cukrász szaktechnikus            
  szakács szaktechnikus            
  vendégtéri szaktech.            
  turisztikai technikus          

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

A tanulóknak 2020. december 4-éig, „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A felvételi eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. 

Békés megyében – ahogy a listából is látható – 9. évfolyamra központi felvételi vizsgát szervező intézmények a következők:

 • Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
  Oktatási azonosító: 028279
  Cím: 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 2-4.
  Telefon: 68/411-362
 • Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
  Oktatási azonosító: 028374
  Cím: 5600 Békéscsaba, Andrássy út 56.
  Telefon: 66/442-242
 • Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
  Oktatási azonosító: 028375
  Cím: 5650 Mezőberény, Petőfi Sándor út 13-15.
  Telefon: 66/515-578
 • Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
  Oktatási azonosító: 028380
  Cím: 5700 Gyula, Bodoky utca 10.
  Telefon: 66/463-118
 • Békéscsabai Szakképzési Centrum
  Oktatási azonosító: 20302
  Cím: 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.
  (Feladatellátási hely: Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium)
  Telefon: 66/322-611

Más megyék illetve 6. vagy 8. évfolyamos gimnáziumi vizsgatípus esetén használják a vizsgahelyszín kereső felületét, vagy egyben letölthető egy ecxel fájlban (6. évf. gimn., 8. évf. gimn., 9. évf.)    

A központi felvételi vizsga

A végzősök számára sorsdöntő időpont, 2021. január 23., amikor 10 órai kezdettel megkezdődnek a központi felvételi vizsgák.

Remélem, minden jelentkező tudta, hogy ehhez nem kell feltétlenül abba az iskolába elmenni, ahova a jelentkezést beadja, bármelyik középiskolában megírhatja, ahol a központi felvételi vizsga megszervezését vállalják. Ezt korábban a vizsgahelyszín kereső felületén kiválaszthatták. A központi írásbeli vizsgát szervező iskola pedig minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. A pótló írásbeli vizsgát (január 28., 1400 óra) is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely intézményben a központi írásbeli vizsgára jelentkezett.

A központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át kell képviselnie. A középiskola választhat, hogy melyik tárgyból (magyar nyelv és/vagy matematika) kéri az adott tanulmányi területen a központi írásbeli vizsga eredményét. Lehetséges tehát, hogy egy adott tanulmányi területen csak egy tárgy (magyar nyelv vagy matematika) eredményét írja elő (számítja be) az iskola a felvételi teljesítmények értékelésébe. Ha az iskola felvételi eljárásában csak az egyik tárgyból elért írásbeli eredményt számítja be, akkor annak az egy írásbeli eredménynek kell az elérhető összesített eredmény, felvételi összpontszám minimum 50%-át képviselnie. Lehetséges az is, hogy egy adott tanulmányi területen az egyik tantárgyból elért eredményeket nagyobb súllyal számítják be, mint a másikét. Természetesen a felvételi tájékoztatóban ezeket a szabályokat nyilvánosságra kell hozni.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Vihettek magatokkal egy kis édességet és üdítőt, amit mások zavarása nélkül a felügyelő tanár engedélyével a dolgozatírás közben elfogyaszthattok.

 A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. Amennyiben a kijavított dolgozattal kapcsolatban a szülő észrevételt szeretne tenni, azt a következő határidők figyelembevételével megteheti.

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2021. február 8-áig.    

A középiskolai beiskolázás dokumentumai

Bár az általános iskolák 2021. február 19-én továbbítják a jelentkezési- illetve adatlapokat, ám várhatóan korábban, januári határidővel kérik a szülőket, hogy a választott iskoláknak és tagozataiknak, szakmacsoportjainak sorrendjét adják le. Az iskolát, több intézményegység esetén a megfelelő telephelyét, illetve a választott tanulmányi területet különböző kódok azonosítják.

Ehhez nyújt segítséget a békés megyei nyolcadikosoknak ez a kiadvány. A középiskolák országos jegyzéke innen tölthető le. De ezen a felületen lehetőség van online keresésre is, amely ugyanezeket az adatokat tartalmazza. Sőt az esetlegesen bekövetkező változások már csak itt érhetők, ugyanis a letölthető kiadvány szerkesztése 2020. november 23-én lezárult.

Januárban az általános iskola egy ún. Adatbegyűjtő lapot juttat el a 8.-os tanulók szüleihez, amelyet ki kell tölteni. Ehhez a következő mintát közlöm. A szülők által kitöltött adatbegyűjtő lap és az osztályfőnök által kigyűjtött 5-8. év végi tantárgyi osztályzatok alapján, félévzárást követően, az erre kijelölt személy (titkárnő, pályaválasztás-felelős vagy osztályfőnök) rögzíti a tanulók jelentkezéseit a KIFIR [Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere] felvételi lap kitöltő rendszer felületén.

A felvételi lap kitöltő rendszer az adatok alapján annyi jelentkezési lapot állít elő, ahány középiskolát a tanuló megjelölt, és egy adatlapot, amely tartalmazza a választott iskolák tagozatainak sorrendjét.

Az adatlap, a választott középiskolák számára nem elérhető, azt a győri adatfeldogozó felvételi központba továbbítják. A középiskolákba csak a jelentkezési lapokat küldik. Az előállított jelentkezési lapokra illetve az adatlapra is mutatok mintát. A program által generált adatlap és a jelentkezési lapok formailag már nem így néznek ki, de ezeket az adatokat tartalmazzák.

Már évek óta nem vagyok osztályfőnök, sőt egy ideje még pedagógus munkakörben sem dolgozom, de azért igyekszem figyelemmel kísérni a változásokat. Amennyiben mégis hibát vennél észre, kérlek jelezd az admin@kisskarikak.com e-mail címen! Az adatlap és a jelentkezési lapok aláírási jogosultságáról ITT olvashatjátok a legújabb rendeletet.    

Az emberi erőforrások minisztere 16/2020 (XII. 4.) EMMI határozata

a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő
felvételi eljárás szabályairól

 1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel, a középfokú iskolákba történő központi felvételi eljárás írásbeli vizsgájának előkészítése, megszervezése, valamint az ügyviteli tevékenység során történő kapcsolattartás elektronikus úton történik.
 2. Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát a vizsgaszervező intézmény szkennelt formában, elektronikus úton is megküldheti a vizsgázónak.
 3. A központi írásbeli vizsga letételére a központi írásbeli vizsgaszervező intézményeknek második pótnapot is biztosítaniuk kell a tanulók részére, melynek időpontja 2021. február 5., 1400 óra.
 4. A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik.
 5. A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt annál a középfokú oktatási intézménynél kell a jelentkezőnek kérelmezni, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtásának a határideje 2021. január 29., 1600 óra. A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében bírálja el.
 6. A vizsgaszervező intézmény – az Oktatási Hivatal (a továbbiakban OH) által meghatározott módon – 2021. február 3. napjáig jelzi a központi írásbeli vizsga második pótnapjának lebonyolításához szükséges feladatlap igényét.
 7. Az OH a feladatlapokat elektronikus úton bocsájtja a vizsgaszervező intézmények rendelkezésére. A feladatlapok megfelelő számban való sokszorosítása a vizsgaszervező intézmények feladata.
 8. A vizsgaszervező intézményeknek legkésőbb 2021. február 9. napjáig gondoskodnia kell a vizsgadolgozatok kijavításáról.
 9. A központi írásbeli vizsga második pótnapjának eredményéről a vizsgaszervező intézmény – az OH által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.
 10. A vizsgaszervező intézménynek a kijavított vizsgadolgozatok megtekintését 2021. február 10. napján kell biztosítania. A megtekintés történhet úgy, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét vagy – ahol ezek a feltételek adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti és a vizsgázónak elektronikus úton is elküldheti.
 11. A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező intézményhez kell benyújtani legkésőbb 2021. február 11. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
 12. A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. február 15. napjáig kell elbírálnia.
Forrás: Oktatási Hivatal    

Néhány hasznos kérdőív


Copyright: Kiss & Kiss (2017)