LÁTOGATÓK:

Honvéd Kadét Program

Tájékoztató

Kiss Károly, tartalékos százados vagyok, a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj beosztott tisztje. Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni a Honvédelmi Minisztérium egy új kezdeményezését, a Honvéd Kadét Programot.

Hazafias nevelés, honvédelmi nevelés fontossága

A kötelező sorkatonai szolgálat 2004-es felfüggesztése óta 17 év telt el. Azóta már felnőtt egy olyan generáció, amely a honvédelemmel kapcsolatos feladatokról személyes tapasztalattal nem rendelkezik. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom távolodni kezdett a honvédelem ügyének fontosságától. A hazafias nevelésre mindig gondot fordítottak minden iskolatípusban, de a honvédelmi nevelés bizony csorbát szenvedett ennyi idő távlatából. Annak érdekében, hogy ez a folyamat megforduljon, a Honvédelmi Minisztérium jelentős szerepet vállal a hazafias- és honvédelmi nevelés támogatásában.

A nevelés nagy egészének része a hazafias nevelés, ami a hazához, a haza értékeihez való érzelmi kötődés, pozitív viszony kialakítása és megszilárdítása. A honvédelemre nevelés viszont már túlmutat ezen. A fiatalok fizikai, érzelmi és szellemi felkészítése a haza védelmére – az országban élő emberek és a nemzeti értékek megóvásához szükséges tudás és attitűdök elsajátíttatása.

Honvédelmi nevelés: mit és hogyan?

Bár a honvédelmi nevelés nem titkolt szándéka a a katonai pályaorientáció támogatása, a Magyar Honvédség és társadalom kapcsolatának fejlesztése, de nem jelent katonai toborzást, nem katonai kiképzésről, nem katonává nevelésről van szó.

A honvédelmi nevelés támogatása két fő pilléren nyugszik:

 • Általános honvédelmi nevelés támogatása: mindenki számára elérhető, a cél minél szélesebb körű hozzáférhetőség biztosítása. A HM minden érdeklődő tanuló számára elérhető kiállításokat, laktanyai nyílt napokat, katonai bemutatókat, előadás-sorozatokat, honvédelmi jellegű szabadidős programokat és versenyeket szervez együttműködve a Magyar Honvédséggel. Kiemelendők a Honvédelmi táborok, az Országos Haditorna Versenyek és a Kormány által alapított Honvédelmi Sportszövetség tevékenységi körében szervezett programok.
 • Emelt szintű honvédelmi nevelés: a cél egy magasabb szintű honvédelmi nevelés megvalósítása, melynek központi eleme a tantárgyi keretek között megvalósuló honvédelmi nevelés, kiegészülve szabadidős programokkal. Az emelt szintű honvédelmi nevelést a középiskolában a HM által létre hívott Honvéd Kadét Program biztosítja.

Honvéd Kadét Program

A Honvédelmi Minisztérium által támogatott, középiskolában folyó, a honvéd kadét közismereti képzés vagy a honvéd kadét szakképzés tantárgyi elemeire épülő rendszer, melyben a tanórai és szabadidős elemek egymásra épülve emelt szinten biztosítják a honvédelmi nevelés programjának megvalósítását.

Ki a honvéd kadét?

 • Az a középiskolai tanulmányait folytató személy, aki önkéntes vállalás alapján, a szülő hozzá-járulásával részt vesz a Honvéd Kadét Programban.
 • A honvéd kadét nem tagjai a Magyar Honvédségnek!
 • A honvéd kadét nem köteles tanulmányai végén jogviszonyt létesíteni a Magyar Honvédséggel!

A programban résztvevő oktatási intézmények a Magyar Honvédség kijelölt honvédségi szervezetével és a Honvédelmi Sportszövetséggel együttműködési megállapodást kötnek. Az együttműködési megállapodások alapján a honvédségi szervezetek és a Honvédelmi Sportszövetség szakmai támogatást, pedagógus továbbképzési és egyfajta mentorálási lehetőséget biztosítanak az iskoláknak. Békés megyében erre a feladatra kijelölt honvédségi szervezet, a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalja, amelynek székhelye Békéscsabán az Andrássy út 67-69. sz. alatt található. Az együttműködés eredményeként az elkövetkezendő hónapokban pl. gyalogtú-rával egybekötött tereptani foglalkozás, laktanyalátogatás, és ingyenes Országház-látogatás vár a kadétokra.

Lipták József alezredes, a 101. Fekete Imre Területvédelmi Zászlóalj parancsnoka nyilatkozik a 2021 nyarán szervezett Honvédelmi táborokról

Az emelt szintű honvédelmi nevelés – a Honvéd Kadét Program keretén belül – három szinten valósul meg a magyarországi középiskolákban.

I. szint: A honvéd kadét közismereti képzés valósul meg, mely gimnáziumokban és technikumokban egyaránt elérhető. A partneriskolák vállalják, hogy a honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgyat tanítják, és ebből biztosítják tanulóik részére az érettségire történő felkészítést. Minden csatlakozó középiskola a program ezen szintjén lép be a Honvéd Kadét Programba.

II. szint: Honvéd kadét szakképzés folyik, azokban a technikumokban, amelyek erre a honvédelmi minisztertől engedélyt kaptak. A technikusi rendszerben Honvéd kadét szakmát szereznek az itt tanulók az 5. tanév sikeres befejezésekor. A programban összesen 7 szakmairány (gépjármű mechatronikai technikus, elektronikai technikus, honvédelmi igazgatási ügyintéző, infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, környezetvédelmi technikus, logisztikai technikus) érhető el. A honvéd  kadét szakképzés szakmai alapozó része – az ágazati alapvizsgáig (10. év vége) – minden szakmairánynál azonos. A Honvéd Kadét Program II. szintjére lépést akkor  kezdeményezheti a technikum, ha már a program I. szintjén 3 tanévet eltöltött és eredményes emelt szintű honvédelmi nevelő munkát végzett.

III. szint: A Honvédelmi Minisztérium fenntartásában működő honvéd középiskola és/vagy kollégium. Ez az intézménytípus a kötelező, speciális napirenddel és egyedi honvéd kollégiumi programmal működő kollégiumnak és a katona-pedagógusoknak köszönhetően a legintenzívebb honvédelmi nevelést biztosítja, ugyanakkor az itt végző növendékeknek sem kötelező a katonai pályaválasztás. Jelenleg egy iskola működik Debrecenben (Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium), mely 2021 szeptemberétől Nyíregyházán önálló kollégiumi intézményegységgel bővül.

Előnyök, támogatások

 • Köznevelési illetve szakképző intézmény egy, a fiatalok számára érdekes és vonzó képzési program (tanulmányterületet) tud indítani.
 • A honvédelmi alapismeretek emelt szintű érettségi a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 50 többletpont az iskolát együttműködési megállapodás alapján a Magyar Honvédség támogatja.
 • A pedagógusok felkészítését a Honvédelmi Minisztérium térítésmentesen biztosítja.
 • A szabadidős programok megvalósítását a Honvédelmi Sportszövetség pályázati formában támogatja.
 • A tankönyvjegyzéken megtalálható a Honvéd kadét közismereti képzést támogató tankönyv és munkafüzet, amelyek a KELLO-n keresztül megrendelhetőek, illetve elérhetők a tankonyvkatalogus.hu oldalon is. A tankönyv a honvédelmi alapismeretek közismereti kerettantervre épül. A tankönyv bővebb tartalmú, mint amit a kerettanterv előír, így differenciálásra is alkalmas.
  Témakörök: Hadtörténelmi alapismeretek – Alaki felkészítés – Túlélési ismeretek, táborozástechnika – Lőelmélet – Katonai testnevelés – A Magyar Honvédség – Egészségügyi ismeretek – Haditechnikai ismeretek – Térkép- és tereptani alapismeretek – Általános katonai alapismeretek – Biztonságpolitikai alapismeretek.
 • Folyamatos információt biztosító, megújuló honlap.
 • Formaruha és ékítmények.
 • Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj
  Szeptembertől egy alanyi jogon járó (nem pályázati úton adott) tanulmányi ösztöndíjrendszer lép életbe. Ez alapján a legalább 3,5-es tanulmányi eredményt elérő, a Honvéd Kadét Programban résztvevő diák (kadét) a program mindhárom szintjén ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függ, továbbá a HKP három szintjén differenciáltan jár. Mindhárom szinten a legmagasabb összegű ösztöndíj a 4,50-et elért kadétoknak adható. Havi kifizetés, az összegek bruttóban értendők.

Itt tartunk

89 partneriskola az ország 68 településén. A kadétok létszáma 2919 fő. (2021 június)
I. szint: 76 intézmény, II. szint: 12 intézmény, III. szint: 1 intézmény

Copyright: Kiss & Kiss (2017)